Vi är Färnas Hjärta. Tillsammans med dig realiserar vi tillväxt för dit turistföretag. Professionalisering av din verksamhet genom praktiska lösningar. Ökat antal gäster, mer och bättre bedömningar, fokus på hållbar utveckling, mer lönsamhet och utveckling av nya produkter och paket kan vara resultatet när du jobbar med oss.

Vilka är våra uppdragsgivare? Medelstora och små turistföretag, regioner, utvecklingscentra, kommuner och myndigheter.

Workshops & träning, rådgivning & coaching och föreläsningar är våra nyckelprodukter. Alltid organiserad omkring ett ämne – Gästen i fokus – och med stöd av våra specialiserade samarbetspartners.

Färnas Hjärta drivs av Joss: oyce Goes och Marnix Bijl. Två holländare som är et par sedan 1979. Båda två i grunden utbildad som sjuksköterska. Vi har bot i Sverige sedan 2009 och har drivit egna företag under många år i Nederländerna och Sverige.  Erfarenheterna med vårt eget bed & breakfast: så som att välja målgrupper, besvikelser, marknadsföringen, succé och lönsamheten är bara en liten del av berättelsen. Genom att dela våra erfarenhet och kunskaper hjälper de andra att växa.