Små saker ger stora effekter

Nöjda gäster

Liten fisk, stort leende

Nöjda Gäster 365: En halvdags workshop för dig som vill jobba aktivt och kontinuerligt med förbättring av gästnöjdheten.
Vad är ni bra på? Aktuella förebilder från din verksamhet.
TripAdvisor, Google My Business, Facebook, var lämnar gäster sina bedömningar?
Hur svarar jag på en bedömning? Och när?

Nöjda gäster i praktiken

Under workshoppen jobbar vi med:
Din online närvaro: hemsida, sociale medier och Google My Business.
Många praktiska How-to tips & tricks.

Gästbedömningar

Övningar med gästbedömningar på TripAdvisor, Google och Facebook.
Hur får vi mer och bättre bedömningar eller reviews från våra gäster?
Hur gör jag innan mina besökare kommer och efter de har checkad ut?
Vilken roll spelar mina anställda?
TripAdvisor workshop

Resultat: Du åker hem med praktiska tips du kan använda nästa dag för att få nöjdare gäster året rund. Du får en inblick i hur andra jobbar. Du förstår mer om sammanhanget mellan de olika sociale medier och hur du med enkla knep kan förbättra din online närvaro.

Om workshoppen Nöjda Gäster 365

Var: hela Sverige och Norge
Utmärkt för: turistföretag, region, destination, kommun eller annan organisation / grupp inom turistindustrin som vill öka kunskapsnivån.
När: efter överenskommelse
Grupp: max 20 deltagare
Tid: Halvdag – valfritt på svenska eller engelska
Pris: 9 500 kr ex moms.
Eventuella resekostnader och boende tillkommer

INFORMATION OCH BOKNINGAR

Kolla våra workshoppar