Nöjda Gäster 365

En 4 timmars workshop för er som vill jobba aktivt och kontinuerligt med förbättring av gästnöjdheten. Du jobbar förmodligen redan med gäst reviews och har kvalitetsrutiner på plats.

Det är ditt turistföretags vardag vi jobbar med. Vad är ni bra på? Aktuella förebilder från din verksamhet. Vad vill ni vara bättre på?

Under workshopen jobbar vi med följande:
Din online närvaro
Vi gör en kort genomgäng. Hur och var kan gästen hitta ditt företag? Vilka roller spelar en hemsida och sociala medier? Hur aktivt jobbar du med dem? Många praktiska How-to tips & tricks.

Gästbedömningar: praktiska övningar med de möjligheterna som TripAdvisor, Google och Facebook erbjuder. Men också att få mer och bättre reviews, hjälpmedel såsom mejlutskick, blanketter och vykort.

Övningar och delning av kunskaper och erfarenhet genom att svara på frågor: “Hur och när svarar jag på en bedömning”? ”På vilka sätt kan jag använda Google Business, bokningskanaler, TripAdvisor och samarbetspartners för att skapa bättre gästupplevelser”? “Hur kan jag påverka mina besökare innan de kommer och efter dem har checkad ut”? “Vad gör jag med alla olika bedömningar för att höga kvaliteten”?
“Vilken roll spelar mina anställda”? 

Resultat: Du åker hem med praktiska tips du kan använda nästa dag för att få nöjdare gäster året rund. Du får mer inblick i hur andra jobbar. Du vet om trender och hur du kan jobba med dem i ditt företag. Samarbetsmöjligheterna har ökad.

För vem?
Regioner, Destinationer, Kommuner och andra organisationer / grupper som vill öka kunskapar hos medlemmar och aktörer inom turistbranschen. 

Min / Max storlek av gruppen: 6 – 15 deltagare
Workshopen kommer att hållas i hela Norden.
Valfritt på svenska eller engelska
Pris: 9500 kr exkl. Moms och kostnader

Gärna kontakta oss om du vill veta mer

Guest Experience Lifecycle

Workshop om hur du kan jobba proaktivt med att höga gästens upplevelse under flera tillfällen i gästens upplevelse cyklus.  

Under workshopen jobbar vi med:

  1. De olika stegen i upplevelseprocessen som våra gäster går genom. Från att dem Googlar och letar på nätet till check-in och från vistelse till hemkomst och bedömning.
  2. Hur kan vi komma i kontakt med och påverka våra besökare under de olika stegen?
  3. Vad kan vi göra proaktivt för att hjälpa våra gäster att ta ett beslut?
  4. Mer försäljning
  5. Att få mer och bättre bedömningar
  6. Bygga en kunddatabas och vad kan vi göra med den?
  7. Praktiska förebilder och övningar

Resultat: Du förstår hur gästens upplevelsecyklus fungerar. Ökad kunskap om när och hur du kan kontakta gästen i de olika stadier. Planering och prioritering om hur du kan använda olika hjälpmedel såsom sociala medier, mejl, hemsidan och bedömningshemsidor. Du går hem med praktiska tips och färdiga mallar du kan använda i din verksamhet.

För vem?
Regioner, Destinationer, Kommuner och andra organisationer / grupper som vill öka kunskapar hos medlemmar och aktörer inom turistbranschen. 

Min/Max storlek av gruppen: 6 – 15 deltagare
Workshopen kommer att hållas i hela Norden.
Valfritt på svenska eller engelska
Pris: 9500 kr exkl. Moms och kostnader

Gärna kontakta oss om du vill veta mer.

Produktutveckling & prissättning

Utan dina utmärkta turistprodukter, inga besökare.
Därför har vi en workshop produktutveckling, paketering och prissättning.

Verkstaden ger dig verktyg och kunskaper inom kundupplevelse, målgrupper, prissättning och marknadsföring & försäljning för att kunna skapa nya produkter. Samarbete, hållbarhet och säsongsförlängning är en del av workshopen för att få våra gäster att stanna längre och göra mer.

Har du redan flera produkter på plats? Då är det kanske dags att kolla på de befintliga produkterna.  Denna workshop är även till dig. Är det dags att anpassa produkten efter målgruppen? Finns nya målgrupper därute? Mer försäljning genom ett samarbeta med andra?
Under workshopen jobbar vi med praktiska hjälpmedel, övningar och How-to tips & tricks du kan ta med hem.  
Målet för idag är att du har en ny färdig produkt som är redo för försäljning.

Exempel på produkter som kan utvecklas:
Aktiviteter – Paketen ska utvecklas så att besökaren kan hitta den aktivitet inklusive boende och mat som passar honom. Kanske till om med en paket som kan attrahera olika målgrupper.
Boende – Paketen ska utvecklas tillsammans med aktiviteter aktörer som bjuder på till exempel naturupplevelser. 
Mat – Jobbar tillsammans med boende eller besöksmål och utveckla paket med både hel- och halvpension. T.ex. Picknickkorgar, mellanmål och middag.

Paketen ska vara attraktiva för väldefinierade målgrupper, konkurrenskraftiga och bidrar till en bättre lönsamhet. Genom paketering skapar vi attraktiva och lättköpta erbjudande. Det gör det enkelt för kunder att välja efter eget intresse. När vi skapar ett paket tillsammans för en gemensam målgrupp uppstår ofta möjligheten att överträffa gästförväntningar och till och med merförsäljning.

Det är inte svårt att utveckla nya produkter och att paketera de, men man måste vara beredd att lägga ner både tid och kreativitet för att lyckas. Glöm inte att det ska vara roligt också!

För vem?
Regioner, Destinationer, Kommuner och andra organisationer / grupper som vill öka kunskapar hos medlemmar och aktörer inom turistbranschen. 

4 timmar och hemläxa i förväg (30 min) och efteråt
Min/max storlek av gruppen: 6 – 15 deltagare
Workshopen kommer att hållas i hela Norden.
Valfritt på svenska eller engelska
Kostnader: 9500 kr/grupp exkl. moms och kostnader

Kontakta oss om du vill veta mer.